Vyhledávání


Kontakt

Pc-zavlekov

606788540

E-mail: m.spitalsky@seznam.cz

2016 - 15 ročník

 
            1 turnaj  7.5.2016
 
    Za krásného počasí se nás sešlo 16 dvojic což je ideální stav.
    Dařílo se domácím,bez jediné prohry vyhrál pár Hnojský P.
    Křesák K.st.kteří ve finále zdolali dvojici E.Mrázová-M.Špitalský.
    Na bednu se ještě dostali dobřanšťí Khás V.-Duban Z.
    Turnaj B. vyhrál pár Hůrka J.- Baroch K.
 
      1. Křesák K.st.    -  Hnojský P.       32 b
      2. Mrázová E.     -  Špitalský M.    30
      3. Khás V.          -  Duban Z.        28
      4. Kraus J.         -  Soukup D.       26
      5. Polívková A.   -  Salvová M.      24
      6. Fous J.          -  Kareš M.         22
      7. Mikulášková V.- Novotný V.       20
      8. Kovářová L.    -  Soukup L.       18
      9. Hůrka J.         -  Baroch K.        16
    10. Hosnedlová H.-  Hůrková J.       14
    11. Kudlic J.         -  Franěk M.        12
    12. Volmutová S.  -  Melcová H.      10
    13. Hnojský V.      -  Novák K.           8
    14. Avterská M.    -  Franěk J.           6
    15. Korandová I.   -  Hnojská M.        4
    16. Frančíková S. -  Křesák K.ml.      2
 
       2.turnaj 13.8.2016
 
   Opět se sešlo 16 dvojic,ale to jen díky hráčům z jiných oddílů,
   domácí hráči dorazili v počtu 4 ! ! !
   Vítězem se stali klatováci J.Hůrka - J.Salva,druhé místo patří
   opět E.Mrázové a M.Špitalskému.Třetí místo putuje do
   Chocenic - M.Janda a R.Švácha.
   B turnaj vyhráli A.Veselý - J.Sedlák z Nepomuku.
 
 
     1.  Hůrka J.        -  Salva J.          32 b.
     2.  Mrázová E.   -  Špitalský M.    30
     3.  Janda M.      -  Švácha R.       28
     4.  Křesák K.st.  -  Hnojský P.       26
     5.  Khás V.        -  Duban Z.         24
     6.  Šimek P.       -  Šimek J.         22
     7.  Hůrková J.    -  Kraus J.          20
     8.  Přibylová E.  -  Přibyl M.         18
     9.  Veselý A.      -  Sedlák J.         16
   10.  Kovářová L.   -  Kubeš M.        14
   11.  Baroch K.      -  Holec J.          12
   12.  Šimková D.   -  Novotná K.      10
   13.  Kudlic J.       -  Franěk M.         8
   14.  Avterská M.   -  Franěk J.          6
   15.  Šimůnek Z.   -  Vokurka L.        4
   16.  Hnojská M.    -  Toman J.          2
 
       3.turnaj 15.10.2016
 
     Na poslední letošní turnaj dorazili konečně i domácí.
     Z 24 startujících jich byla celá polovina.Dařilo se 
     domácím,ve finále porazil pár P.Hnojský-K.Křesák st.
     další zavlekovskou dvojici K.Novák-V.Hnojský.Turnaj B
     vyhráli E.Mrázová-M.Špitalský.
 
     1.  Křesák K.st.     -  Hnojský P.     24 b.
     2.  Hnojský V.       -  Novák K.       22
     3.  Hůrka J.          -  Salva J.         20
     4.  Švácha R.       -  Janda M.       18
     5.  Khás V.           -  Duban Z.       16
     6.  Hůrková J.       -  Soukup D.      14
     7.  Mrázová E.      -  Špitalský M.   12
     8.  Frančíková S.   -  Křesák K.ml.  10
     9.  Kovářová L.      -  Soukup L.       8
   10.  Kareš M.          -  Fous J.           6
   11.  Hnojská M.       -  Kleisner T.      4
   12.  Maděrová         -  Honzík Z.       2
 
 
      Celkem za rok 2016
 
     1.  Hnojský P.            82 b
     2.  Křesák K.st          82
     3.  Mrázová E.          72
     4.  Špitalský M.         72
     5.  Duban Z.             68
     6.  Khás V.               68
     7.  Hůrka J.               68
     8.  Salva J.               52
     9.  Hůrková J.            48
   10.  Kraus J.               46
   11.  Janda M.              46
   12.  Švácha R.             46
   13.  Kovářová L.           40
   14.  Soukup D.             40
   15.  Novák K.               30
   16.  Hnojský V.             30
   17.  Fous J.                 28
   18.  Kareš M.               28
   19.  Baroch K.              28
   20.  Soukup L.             26
   21.  Polívková A.          24
   22.  Salvová M.            24
   23.  Šimek P.               22
   24.  Šimek J.               22
   25.  KudlicJ.                20
   26.  Franěk M.             20
   27.  Mikulášková V.      20
   28.  Novotný V.            20
   29.  Přibylová E.          18
   30.  Přibyl M.               18
   31.  Veselý A.              16
   32.  Sedlák .                16
   33.  Hosnedlová H.       14
   34.  Kubeš M.              14
   35.  Avterská J.            12
   36.  Franěk J.              12
   37.  Frančíková S.        12
   38.  Křesák K.ml.         12
   39.  Holec J.                12
   40.  Volmutová S.        10
   41.  Melcová H.           10
   42.  Hnojská M.           10
   43.  Šimková D.           10
   44.  Novotná K.           10
   45.  Korandová I.          4
   46.  Šimůnek Z.            4
   47.  Vokurka L.             4
   48.  Klaisner T.             4
   49.  Maděrová              2
   50.  Honzík Z.              2
   51.  Toman J.               2