Vyhledávání


Kontakt

Pc-zavlekov

606788540

E-mail: m.spitalsky@seznam.cz

2018 - 17 ročník

             1.turnaj 21.7.2018
 
       Letos jsme začali trochu později,je dost těžké najít volný termín.
       Sešlo se jen 12 dvojic,4 ze Zavlekova,3 z Plzně,2 z K.Varů
       2 z Klatov a 1 z Kolince.Konečně nám i zapršelo,finále se
       dohrávalo za deště.Turnaj nakonec vyhráli domácí P.Hnojský
       a K.Křesák st.
       Turnaj B děvčata z Klatov-K.Vítovcová a J.Húrková.
 
       1.  Křesák K.st.       -  Hnojský P.      24 b.
       2.  Mrázová E.        -  Špitalský M.   22
       3.  Hnojská M.        -  Křesák P.        20
       4.  Špiclová A.        -  Mráz V.           18
       5.  Šimek P.            -  Fůrst J.           16
       6.  Radoušová J.    -  Jirkovský T.     14
       7.  Vítovcová K.      -  Hůrková J.      12
       8.  Hůrka J.            -  Hulec Z.           10
       9.  Kudlic J.            -  Lašek V.            8
     10.  Šimková D.       -  Materna A.        6
     11.  Frančíková S.    -  Křesák K.ml.     4
     12.  Hnojský V.         -  Fous J.              2
 
 
         2.turnaj 8.9.2018
 
      Konečně trochu větší účast - 18 dvojic.Dorazili hráči i z Dobřan
      taky domácích bylo více.Ideální počasí,točené pivo a dobrá
      nálada.
      Turnaj bez porážky vyhrála dvojice E.Mrázová-M.Špitalský.
      Turnaj B se musel z časových důvodú hrát systémem mele.
      Letos již podruhé ho vyhrály K.Vítovcová - J.Hůrková.
 
      1.  Mrázová E.       -  Špitalský M.        36 b.
      2.  Kovářová L.      -  Kraus J.              34
      3.  Hnojský P.         -  Křesák K.st.       32
      4.  Štulcová M.       -  Křesák P.           30
      5.  Hnojský V.         -  Novák K.           28
      6.  Mikulášková V.  -  Novotný V.         26
      7.  Salvová M.        -  Salva J.             24
      8.  Kudlic J.            -  Franěk M.          22
      9.  Vítovcová K.     -  Hůrková J.         20
    10.  Harant J.           -  Duban Z.           18
    11.  Přibylová E.       -  Přibyl M.            16
    12.  Duban J.           -  Duban J.            14
    13.  Auterská M.      -  Franěk J.            12
    14.  Zídková F.         -  Zídek F.              10
    15.  Frančíková S.   -  Křesák K.ml.         8
    16.  Hnojský L.        -  Maxa R.                6
    17.  Lašek V.            -  Kopp R.                4
    18.  Karešová H.      -  Makrlík M.            2
 
        3.turnaj 27.10.2018
 
    Na poslední turnaj se nás sešlo jen 10 dvojic.Hrálo se na dvě
    skupiny po pěti.Vítězové skupin hráli o 1-2 místo druzí o 3-4 atd.
    Turnaj vyhrál pár z Klatov Hůrka J.-Bořánek M.kteří ve finále 
    porazili celkové vítěze za rok 2018 Mrázová E.-Špitalský M.
    
      1.  Hůrka J.       -  Bořánek M.          20 b.
      2.  Mrázová E.  -  Špitalský M.         18
      3.  Hůrková J.   -  Kraus J.               16
      4.  Hnojský V.   -  Hnojský L.            14
      5.  Hnojský P.   -  Křesák K.st.          12
      6.  Kudlic J.      -  Franěk M.             10
      7.  Louček K.    -  Loučková O.          8
      8.  Duban Z.     -  Štulcová M.            6
      9.  Hnojská M.  -  Křesák P.               4
    10.  Fous J.        -  Křesdák K.ml.        2
    
 
        Celkem za rok 2018
 
      1.  Mrázová E.           76 b.
      2.  Špitalský M.          76
      3.  Křesák K.st.          68
      4.  Hnojský P.             68
      5.  Křesák P.              54
      6.  Kraus J.                50
      7.  Hůrková J.            48
      8.  Hnojský V.             44
      9.  Kudlic J.                40
    10.  Štulcová M.           36
    11.  Kovářová L.           34
    12.  Vítovcová K.          32
    13.  Franěk M.              32
    14.  Novák K.                28
    15.  Mikulášková V.      26
    16.  Novotný S.            26
    17.  Hnojská M.            24
    18.  Salvová M.            24
    19.  Salva J.                 24
    20.  Duban Z.               24
    21.  Hnojský L.             20
    22.  Bořánek M.           20
    23.  Špiclová A.            18
    24.  Mráz V.                  18
    25.  Harant J.                18
    26.  Šimek P.                16
    27.  Fůrst J.                  16
    28.  Přibylová E.           16
    29.  Přibyl M.                16
    30.  Radoušová J.        14
    31.  Jirkovský T.           14
    32.  Křesák K.ml.         14
    33.  Lašek V.                12
    34.  Frančíková S.       12
    35.  Auterská M.          12
    36.  Franěk J.              12
    37.  Zídková F.             10
    38.  Zídek F.                 10
    39.  Hulec Z.                10
    40.  Loučková O.           8
    41.  Louček K.               8
    42.  Šimková D.            6
    43.  Maxa R.                 6
    44.  Materna A.             6
    45.  Fous J.                  4
    46.  Kopp R.                 4
    47.  Karešová H.          2
    48.  Makrlík M.             2